Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Kontaktai
Paslaugos
DUK
Skelbimai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Jonavos rajono savivaldybės 2019 m. gruodžio 31 d. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Jonavos rajono savivaldybės 2018 m. gruodžio 31 d. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Jonavos rajono savivaldybės 2017 m. gruodžio 31 d. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Jonavos rajono savivaldybės 2016 m. gruodžio 31 d. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Jonavos rajono savivaldybės 2015 m. gruodžio 31 d. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

 

JONAVOS R. MOKYKLA-DARŽELIS „ŠILELIS"

2015 finansinių ataskaitų rinkinys
Biudžeto įvykdymas 2015-06-30
Finansinė ataskaita 2015-06-30
Šilelis biudžeto įvykdymas 2016-03-31

Šilelis FAR 2016-03-31

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

Jonavos r. savivaldybės iždo 2015 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2015 m. birželio 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2015 m. rugsėjo 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2015 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos rajono savivaldybės iždo 2016 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos rajono savivaldybės iždo 2016 m. birželio 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos rajono savivaldybės iždo 2016 m. rugsėjo 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2016 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2017 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2017m. birželio 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2017 m. rugsėjo 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos rajono savivaldybės iždo 2017 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2018 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2018m. birželio 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2018m. rugsėjo 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2018 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2019 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2019 m. birželio 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2019 m. rugsėjo 30 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2019 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos
Jonavos r. savivaldybės iždo 2020 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDAS

2015-12-31 finansinių ataskaitų rinkinys
Ataskaitų rinkinys su aiškinamaisiais raštais

Aiškinamasis raštas 2011m. II ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2011m. II ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2011m. II ketv.
Aiškinamasis raštas 2011m. III ketv.
Finansavimo sumų ataskaita 2011m. III ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2011m. III ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2011m. III ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2011 metus
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2012 m, I ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2012m. IIketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2012m. III ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2012metus
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2013m.Iketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2013m. IIketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2013m.IIIketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 metus
Finansinių ataskaitų rinkinys 2014-03-31
Finansinių ataskaitų rinkinys 2014-06-30
Finansinių ataskaitų rinkinys 2014-09-30
Finansinių ataskaitų rinkinys 2014-12-31
Finansinių ataskaitų rinkinys 2015-03-31
Finansinių ataskaitų rinkinys 2015-06-30
Finansinių ataskaitų rinkinys 2015-09-30

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Metinė ataskaita
Ataskaitų rinkinys su aiškinamaisiais raštais
finansines bukles ataskaita II ketv
veiklos rezultatu ataskaita II ketv
Finansavimo sumos 2011-06-30
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2011-06-30
Aiškinamasis raštas 2011m. III ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2011m. III ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2011m. III ketv.
Finansavimo sumos 2011m. III ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2011 metus

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Ataskaitų rinkinys 2010m.
Jonavos rajono savivaldybės 2010 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Aiskinamasis rastas 2011m.I ketv
finansines bukles ataskaita 2011m.I ketv
inform. apie kontrol. ir asocijuot. ir kitus subjektus 2011m.I ketv
veiklos rezultatu ataskaita 2011m.I ketv
Aiškinamasisi raštas 2011m.II ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2011m.II ketv.
Finansavimo sumos 2011m.II ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2011m.II ketv.
Finansavimo sumų ataskaita 2011m.III ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2011m.III ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2011.III ketv.
Aiškinamasis raštas 2011m.III ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2011 metus
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2012m. I ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2012m. II ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2012m. III ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2012metus
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2013m.Iketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2013m. IIketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2013m. IIIketv.
2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys (tęsinys)
Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. I ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. II ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. III ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2014-12-31
Finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. I ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. II ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. III ketv.
Aiškinamasis raštas 2015m. (metinis)
Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. (metinis)
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. I ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. II ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. III ketv.
Aiškinamasis raštas 2016m. (metinis)
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. (metinis)
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. I ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. III ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. (metinis)
Aiškinamasis raštas 2017 m. (metinis)
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. II ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. III ketv.
Aiškinamasis raštas 2018 m. (metinis)
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. (metinis)
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. II ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. IV ketv.
Finansinė ataskaita 2020 m. I ketv.
Finansinė ataskaita 2020 m. II ketv.