Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Kontaktai
Paslaugos
DUK
Skelbimai

Bendruomenės

VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS  2013-2015 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2015 METAIS

                      2012 metais pirmą kartą buvo pradėta įgyvendinti Vietos bendruomenių savivaldos programa, kuria siekiama skatinti bendruomenes visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl lėšų panaudojimo, tenkinant vietos bendruomenių viešuosius poreikius. Programa įgyvendinama, siekiant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginio tikslo – siekti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės su valstybės ir savivaldybių institucijomis, jų plėtros ir aktyvaus dalyvavimo socialinėje veikloje.

                      Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m. programa yra patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-71. 2013 m. kovo 7 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro pasirašytu įsakymu Nr. A1-102 patvirtintas Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m. programos įgyvendinimo aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. A1-125 ir 2015 m. vasario 5 d. įsakymo Nr.A1-63 redakcija), kuriuo vadovaujantis 2015 m. kovo 26 d. buvo priimtas Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1TS-0040 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Jonavos rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Programai įgyvendinti 2015 m. Jonavos rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto yra skirta 35649,00 Eur. Lėšos paskirstytos ketvirčiais ir turi būti naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka iki einamųjų metų pabaigos.

            Vietos bendruomenių savivaldos programoje dalyvauja visos Jonavos rajono seniūnijos, kuriose sudarytos Vietos bendruomenės tarybos pateikė savivaldybės administracijai sprendimus dėl 2015 m. finansuotinų veiklų, kurių įgyvendinimas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pavestas seniūnijų seniūnams: 

 

Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Trumpas veiklos aprašymas

Numatyta veiklos įgyvendinimui iš viso, Eur

Iš jų (lentelės 4 stulpelis):

Einamiesiems tikslams

Ilgalaikiam turtui įsigyti

Bukonių seniūnija

1.

Išvyka į Lietuvos bendruomenių sąskrydį.

Bukonių seniūnijos bendruomenių išvyka į Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydį Ukmergės r.

200,00

200,00

0

2.

Bukonių kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas.

Žaidimų įrenginių įsigijimas ir pastatymas ir pėsčiųjų tako, vedančio prie žaidimų aikštelės, dangos remontas.

3761,00

3761,00

0

Iš viso Bukonių seniūnija:

3961,00

3961,00

0

Dumsių seniūnija

1.

Vaikų vasaros dienos stovyklos organizavimas.

Dienos stovyklos 15-ai vaikų iš socialiai remtinų šeimų organizavimas 2015 m. liepos mėn. Šveicarijos vaikų l/d "Voveraitė" patalpose.

660,00

660,00

 

2.

Šveicarijos kaimo bendruomenės šeimų sueigos organizavimas.

Bendruomenės šeimų sueigos organizavimas 2015 m. liepos mėn.

200,00

200,00

 

 

Lauko treniruoklių pastatymas.

Lauko treniruoklių pastatymas Šveicarijos kaimo Šviesos gatvėje.

3101,00

 

3101,00

Iš viso Dumsių seniūnija:

3961,00

860,00

3101,00

Kulvos seniūnija

1.

Vaikų socializacijos stovykla "Tautodailės sodelis".

Edukacinė išvyka į Ignalinos kraštą.

950,00

950,00

 

2.

Apsaugos kamerų įsigijimas.prie čičinų kultūros centro.

Apsaugos kamerų (2 vnt.) įsigijimas ir įrengimas prie Čičinų kultūros centro.

1270,00

 

1270,00

3.

Informacinio stendo įrengimas.

Informacinio stendo įrengimas Čičinų kaime.

841,00

 

841,00

4.

Virgilijaus Noreikos koncerto organizavimas.

Padėkos koncertų ciklo "Virgilijus Noreika. Mano Lietuva" organizavimas .

900,00

900,00

 

Iš viso Kulvos seniūnija:

3961,00

1850,00

2111,00

Ruklos seniūnija

1.

Šventės, skirtos Ruklos seniūnijos įkūrimo 20-mečiui paminėti, organizavimas.

Šventė, skirta Ruklos seniūnijos įkūrimo 20-osioms metinėms paminėti bus organizuojama Ruklos miestelyje. Į šią šventę bus kviečiama daug svečių iš visos Lietuvos.

3961,00

3961,00

0

Iš viso Ruklos seniūnija:

3961,00

3961,00

0

Šilų seniūnija

1.

Mobilios vaizdo kameros įsigijimas.

Mobilios vaizdo kameros, įsigijimas. Ši kamera bus įrengiama aplinkos šiukšlintojų gyvenvietėse sudrausminimui ir bus keliama iš vienos vietos į kitą.

701,00

 

701,00

2.

Vaizdo kamerų įrengimas prie Šilų bendruomenės namų.

Vaizdo kameros (2 vnt.) bus įrengtos prie bendruomenės namų, kad padėtų išsaugoti bendruomenės turtą.

810,00

 

810,00

3.

Valstybės dienos minėjimas.

Tradicinio Šilų bendruomenės renginio organizavimas, kurio metu dalyvauja Šilų ir kaimyninių rajonų saviveiklininkai bei atlikėjai, organizuojamos įvairios sportinės varžybos, renkama gražiausia sodyba ir kt.

610,00

610,00

 

4.

Joninių šventės organizavimas.

Tradicinio Panoterių krašto renginio organizavimas.

872,00

872,00

 

5.

Suoliukų įrengimas.

Suoliukų (2 vnt.) įrengimas prie Šilų bendruomenės namų.

648,00

648,00

 

6.

Ekskursijos organizavimas.

Ekskursijos 22 vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose, organizavimas. Planuojama vykti į Rundalę.

250,00

250,00

 

7.

Smėlio dėžės įrengimas.

Smėlio dėžės įrengimas Panoterių vaikų žaidimų aikštelėje.

70,00

70,00

 

Iš viso Šilų seniūnija:

3961,00

2450,00

1511,00

Upninkų seniūnija

1.

Upninkų kultūros centro tualetų remontas.

Upninkų kultūros centro tualetų (2 vnt.) remonto darbų atlikimas.

3961,00

3961,00

0

Iš viso Upninkų seniūnija:

3961,00

3961,00

0

Užusalių seniūnija

1.

Lauko treniruoklių įrengimas.

Lauko treniruoklių ir dviračių stovo pastatymas Užusalių kaime prie Užusalių pagrindinės mokyklos sporto stadiono. Vienu metu galės treniruotis 8 žmonės.

2961,00

0

2961,00

2.

Kalnėnų bendruomenės centro "Šešuva" edukacinė šventė.

Bendruomenės edukacinės šventės organizavimas Kalnėnų kaime prie Šešuvos upės 2015-06-23.

1000,00

1000,00

0

Iš viso Užusalių seniūnija:

3961,00

1000,00

2961,00

Žeimių seniūnija

1.

Kilnojamos scenos gamyba.

Kilnojamos scenos (pakyla lauko renginiams), naudojamos seniūnijos kaimuose organizuojamoms šventėms, gamyba.

1739,00

1739,00

 

2.

Naujasodžio kaimo tradicinės žolinių šventės organizavimas ir pravedimas.

Naujasodžio kaimo šventės organizavimas 2015 m. rugpjūčio mėn.

150,00

150,00

 

3.

Lauko suoliukų įrengimas.

Lauko stacionarių suoliukų (6 vnt.) įrengimas Kuigalių kaimo parke.

300,00

300,00

 

4.

Tradicinės Kuigalių kaimo šventės "Tariu Tau vasara sudie" organizavimas.

Kasmetinės vasaros pabaigos šventės organizavimas Kuigalių kaime.

290,00

290,00

 

5.

Tradicinės Žeimių miestelio šventės dalinis finansavimas.

Kasmetinės Žeimių miestelio šventės organizavimas 2015-07-06.

741,00

741,00

 

6.

Juškonių bendruomenės veiklos rėmimas.

Įrangos įsigijimas (mikrofonai 3vnt.) Juškonių bendruomenės centro veiklai.

309,00

309,00

 

7.

Juškonių bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

Augalų sodinukų sodinimas Juškonių kaime prie skelbimo stendo ir kultūros namų pastato.

50,00

50,00

 

8.

Juškonių kaimo švenčių dalinis finansavimas.

Kasmetinių Juškonių kaimo švenčių "Žolinė" ir "Jau pilni aruodai" (derliaus šventė) vedimas ir įgarsinimas.

382,00

382,00

 

Iš viso Žeimių seniūnija:

3961,00

3961,00

0

Jonavos miesto seniūnija

 1.

Renginio "Šeimos diena" dalinis finansavimas.

VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras 2015-05-17 organizuoja tęstinę šventę "Šeimos diena". 

500,00

500,00

0

2.

Projekto "Rūkyti nemadinga" dalinis finansavimas.

VšĮ Tikėk savimi 2015-05-29 organizuoja tęstinį renginį, kuris bus priemonė prieš vaikų ir paauglių tabako vartojimą.

700,00

700,00

0

3.

Projekto "Tu turi gyventi" dalinis finansavimas.

VšĮ Tikėk savimi 2015 m. rugsėjo 10-11 d.  organizuoja renginį, kuris bus prevencinė priemonė prieš vaikų ir paauglių savižudybes.

781,00

781,00

0

4.

Motyvacinė vaikų stovykla.

Labdaros paramos fondas "Gerumo sparnai" 2015 m. birželio mėn. organizuoja motyvacinę stovyklą vaikams iš socialinės rizikos šeimų.

1060,00

1060,00

0

5.

Projekto, skirto nedirbančių ir iš švietimo sistemos iškritusių jaunų žmonių integracijai, finansavimas.

Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga "Apskritas stalas" įgyvendina projektą, kuris padėtų Jonavos jauniems žmonėms integruotis į darbo rinką arba atrasti save ir užsiimti prasminga veikla. Planuojamas darbas 2 mėnesius su 12 jaunų žmonių, organizuojant kiekvieną savaitę susitikimus Jonavos jaunimo centre.

920,00

920,00

0

Iš viso Jonavos miesto seniūnija:

3961,00

3961,00

0

Iš viso:

35649,00

25965,00

9684,00